Oslo.pm sitt styre 2014

Styret ble valgt inn på ekstraordinært årsmøte 2014-03-05.


Leder

Styremedlemmer

Varamedlemmer

Valgkomité